آموزش طراحی-برش-دوخت و نصب مدل پرده لاله واژگون

video

Embed Code

توضیحات

آموزش طراحی-برش-دوخت و نصب مدل پرده لاله واژگون اریه شده در این ویدیو جزو دقیق ترین روش های محاسباتی مدل های هم اورد دار پزده میباشد
کاراموزان عزیز توجه داشته باشند مدل پرده لاله واژگون یکی از مدل های اصلی ترین های مدل پرده است و روش محاسباتی اریه شده جزو اصلی ترین روش ها برای مدل های مشابه لاله واژگون(مدل هایی که هم اورد دارند)میباشد
در واقع این گونه مدل ها با نوشتن و حل معادله 2 مجهوای x و y محاسبه و اجرا میشوند که ما در این اموزش به زبان ساده و قابل درک بیان کرده ایم

پاسخی بگذارید