آموزش نصب مدل پرده شال-والان پرده مدل پرده شال

video

Embed Code

توضیحات

آموزش نصب مدل پرده شال-والان پرده مدل پرده شال دارای نکاتی کوچکی ولی بسیار مهم است

مدل پرده شال به دلیل بیراه برش خوردن پارچه از نظر ایستایی در نوع خود بینظیر است,مدل پرده شال از نظر طراحی دارای حالتی تغریبا ثابتی است و به عرض پنجره بستگی چندانی ندارد و توصیه میشود برای پنجره هایی که عرض کمتر 1.2 دارند استفاده نشود

همان تور در ویدیو اشاره کردیم بهتر نصب مدل پرده شال با استفاده از شرابه و گل میخ اانجام شود و برای تنظیم چین های مدل پرده شال عجله نکنید و این کار رو با حوصله انجام دهید و دقیقا تعداد چین روی نوار پرده را با تعداد چین های پیلیسه متصل شده به گوشواره برابر کنید

نصب مدل پرده فقط به صورت تصویری قابل توضیح است و این ویدیو در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است

پاسخی بگذارید