آموزش نصب مدل پرده پنل-دکوری پرده پنل

video

Embed Code

توضیحات

مدل پرده پنل نیز بر خلاف ظاهر پیچیده داری نصبی روان و نسیتا راحتی است

طریقه نصب مدل پرده پنل بر روی انواع چوب پرده دقیقا مانند مدل پرده یقه شل است که در قسمت اموزش مدل پرده یقه شل توضیحات کامل داده شده فقط با این تفاوت که در مدل پنل به دلیل دوخته شدن نوار پرده گیره هوکس روی نوار پرده وصل شده و پنل روی چوب پرده نصب میشود,مهم ترین نکته برای نصب مدل پرده پنل در قسمت متصل کوردن روی چوب پرده ثابت و کشیده نصب شدن است که شما میتوانید با استفاده از سربند و انواع کیره های مخصوص با توجه به نوع چوب پرده این کار را انجام دهید

مدل پرده پنل نیز حدود ۷۰ سانتیمتر تا ۱ متر بیشتر از قد پنجره در نظر گرفته میشود تا بتوان پایین کار را مدل دار جمع کرد,مدل دار کردن پایین مدل پرده پنل نیز مشابه مدل پرده یقه شل است و از نظر اجرایی هیچ تفاوتی ندارد

شما میتوانید با مراجعه به مطالب اموزش نصب مدل پرده یقه شل-پیشرفته مدل پنل به راحتی پایین مدل پنل خود را به حالت های مختلف تنظیم نمایید

پاسخی بگذارید