آموزش نصب مدل پیلیسه یکطرف-مدل پرده پیلیسه

video

Embed Code

توضیحات

مدل پرده پیلیسه یکطرف درواقع نوع و حالتی دیگه از مدل های پنل و یقه شل است که ابتکاری تیم پرده سرا بوده و اولین با توسط ما انجام شد

مدل پرده پیلیسه یک طرف هم مانند مدل پرده یقه شل و پنل جنس و حالت گیری پارچه بسیار مهم است(در واقع هر پارچه ای برای این سبک از مدل ها مناسب نیست)

نصب مدل پرده پیلیسه یکرف هم مانند هم خانواده های خود دارای ظاهری پیچیده ولی دارای نصبی بسیار روان و راحت است

One comment on “آموزش نصب مدل پیلیسه یکطرف-مدل پرده پیلیسه

  1. bit

پاسخی بگذارید